prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.
www.zahumensky.eu

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.

Zoznam vedeckých a odborných prác a grantových projektov

Monografia

 1. Záhumenský J.: Kvalita života žen v poporodním období, ProLitera, Bratislava, 2010, 103 s., ISBN: 978-80-970253-1-1
  Plný text knihy (pdf)
 2. Záhumenský J. a kolektív: Pôrodníctvo, A-medi management, Bratislava, 2022, 1248 s., ISBN: 9788089797721
  V roku 2022 som v spolupráci s 85 poprednými odborníkmi zo Slovenska a Čiech vydal prvú kompletnú učebnicu pôrodníctva za éru samostatnej Slovenskej republiky.
  Ďalšie informácie

Kapitoly v monografiách

 1. Záhumenský J.: Úloha nervového systému. Halaška a spol. Urogynekologie. Galén, Praha, 2004.,s. 14-17
 2. Záhumenský J.: Urogynekologická problematika v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Halaška a spol. Urogynekologie. Galén, Praha, 2004, s. 173-177
 3. Záhumenský J.: Dystokie ramének. Pařízek a spol. Kritické stavy v porodnictví. Galén, Praha 2012 s. 160-168
 4. Mašata J., Záhumenský J.: Infekce virem herpes simplex. Galén, Praha 2012, s. 150-153

Pôvodné práce a práce v recenzovaných zborníkoch

Publikácie v časopisoch s IF, 1. autor

 1. Zahumensky J., Driak D., Halaska M., Osterreicher J., Koresova M., Sehnal B., Krcmar M., Oncogynaecological quadruplicity – case report., European Journal of Gynaecological Oncology, 28 (1): 60-62 2007 IF: 0,59
 2. Zahumensky J., Zverina J., Sottner O., Zmrhalova B., Driak D., Brtnicka H., Dvorska M., Krcmar M., Kolarik D., Citterbart K., Otcenasek M., Halaska M.: Comparison of course of a labour and woman sexuality during planned and unplanned pregnancy., J Psychosom Obstet Gyn, 29 (3): 157-163, 2008 IF: 0,95 (Grant IGA NR: 7848-3)
 3. Zahumensky J., Sottner O., Brtnicka H., Dvorak M., Krcmar M., Zmrhalova B., Driak D., Halaska M, Pregnancy and delivery after ectopic pregnancy in a caesarean section scar. Gebursthilfe und Frauenheilkunde, 68 (4): 389-392 2008, IF:0,50
 4. Zahumensky J., Menzlova E., Korbel M., Zmrhalova B., Vasicka I., Sottner O., Classification and management of extensive obstetric perineal injuries in the Czech and Slovak Republics. Int J Gynecol Obstet, 2010, 110, 252-256 IF: 1,23
 5. Zahumensky J., Doppler flowmetry in preeclampsia. Bratisl Lek Listy 2009, 110 (7), s. 434-437, IF:0,32
 6. Zahumensky J., Sykorova J., Sottner O., Zmrhalova B., Vojtech J., Menzlova E., Vasicka I., Dvorska M., Maxova K., Vlacil J., Hrubantova H., Halaska M.: Postpartum examination, breastfeeding, and contraception in the postpartum period in the Czech republic. Centr. Eur. J. Med. 2010, 6(1), 76-82
 7. Zahumensky J., Gojis O., Kiss I., Kucera E.: Velamentous insertion of umbilical cord of twin B as a cause of vasa praevia in monochorionic diamniotic twins. Int J Gynaecol and Obstet 2013, Sep, 122 (3), 261-2

Publikácie v časopisoch s IF, spoluautor

 1. Sehnal B., Sottner O., Zahumensky J., Maresova P., Holy P., Halaska M.: Comparison of three hysterectomy methods in a set of female to male transsexuals, Gebursthilfe und Fraueneheilkunde, 68 (6): 625-628, IF: 0,50
 2. Sottner O., Zahumensky J., Krcmar M., Brtnicka H., Kolarik D., Driak D., Halaska M.: Prevalence of urinary incontinence in the group of primiparas., Gynecol Obstet Invest. 2006 (2) : 33-37, IF: 0.8 (Grant IGA NR: 7848-3)
 3. Kolarik D., Pecha V., Skovajsova M., Zahumensky J., Trnkova M., Petruzelka L., Halaska M., Sottner O., Otcenasek M., Kolarova H.: Breast cancer characteristics-Comparison of preoperative and postoperative values, Pathol res pract., 2013, May 3
 4. Kolarik D., Pecha V., Skovajsova M., Zahumensky J., Trnkova M., Petruzelka L., Halaska M., Sottner O., Otcenasek M., Kolarova H.: Predicting axillary sentinel node status in patients with primary breast cancer, Neoplasma 2013, Feb 4

Publikácie v časopisoch s IF, spoluautor, abstrakty:

 1. Sottner O., Zahumensky J., Krcmar M., Kolarik D., Brtnicka H., Blovsky J., Halaska M.: Prevalence of urinary incontinence in the group of primiparas, Int Urogynecol J (2005), 16 (Suppl 2), s. 85 IF: 1,5 (Grant IGA NR: 7848-3)
 2. Krcmar M., Sottner O., Zahumensky J., Kolarik D., Blovsky J., Halaska M.: Relationship between first desire to void (FDV) and bladder wall thickness (BWT) in patients suffering from overactive bladder syndrome (OAB), Int Urogynecol J (2005), 16 (Suppl 2), s. 85 IF: 1,5
 3. Krcmar, M , Halaska, M, Vrtal, R, Zatura, F., Sottner, O., Zahumensky, J., Halaska, MJ., Hurt K., Krofta, L Correlation between bladder wall histology, urodynamics and ultrasound in patients with overactive bladder, Int Urogynecol J (2007), 18 (Suppl 1), s. 71-72 IF: 2,52
 4. Sottner, O., Zahumensky, J., Krcmar, M., Hurt, K., Kolarik, D., Brtnicka, H., Dvorska, M., Zmrhalova B., B., Gabriel, B., Halaska, MJ., Krofta, L., Halaska, M.: Urinary incontinence and sexual dysfunction in relation to pregnancy and labour. Int Urogynecol J (2007), 18 (Suppl 1), s. 159-160 IF: 2,52 (Grant IGA NR: 7848-3)

Publikácie v indexovaných časopisoch, prvý autor:

 1. Záhumenský J., Kozerovský V.,: Niekoľko poznámok k manažmentu dystokie ramienok, Gynekolog, 11, 2002, č. 1, 18-21
 2. Záhumenský J., Kolařík D., Sehnal B., Šottner O., Krčmář M. Porody mimo zdravotnická zařízení. Česká gynekologie, 71, 2006, č.1, str.13-15
 3. Záhumenský J., Šottner O., Rozsypal H., Sehnal B., Krčmář M., Dvorská M., Zmrhalova B., Driak D.,Halaska M.: Metody asistované reprodukce u HIV pozitivních pacientů. Česká gynekologie 2006, 71 (6), 479-482
 4. Záhumenský J., Zmrhalová B., Jilich D., Driák D., Rozsypal H., Staňková M., Krčmář M., Hurt K., Maxová K., Halaška M.: Analýza souboru HIV pozitivních rodiček v České republice, Česká gynekologie 2007, 72 (4), 228-232
 5. Záhumenský J., Zmrhalová B., Maxová K., Hurt K., Stejskal D., Kulovaný E., Dvořák M., Sehnal B., Kolařík D., Šottner O., Driák D., Halaška M. Indukce potratů ve II. trimestru na Gynekologicko porodnické klinice FN na Bulovce, Česká Gynekologie 2008, 73, 2, 118-122
 6. Záhumenský J., Zmrhalová B., Zmrhal J., Jilich D., Pneumonie v těhotenství, Česká Gynekologie 2007 Dec;72(6):385-8
 7. Záhumenský J., Holub M., Maxova K., Zmrhalova B., Halaska M., Unrecognized Primary Genital Herpes Infection (Case report), Prague medical report, 2008, 109 (1-2), 194-199
 8. Zahumensky J., Zmrhalova B., Sottner O., Maxova K., Brtnicka H., Horak J.*, Binder T.*, Halaska M., Adhesive bowel strangulation after caesarean section, a rare puerperal complication., Prague medical report, 2010, 110 (1)v
 9. Zahumensky J. Vlacil J., Holub M., Vasicka I., Sojkova N., Halaška M., Antiviral prophylaxis of neonatal herpes infection, Prague Medical Report, 111, 2010, No 2, 142-147
 10. Zahumensky J.: Report from the III. National Congress of the Infection Diseases Society of the Czech Gycnecologycal and Obstetrics Society, Prague Medical Report, 111, 2010, No 2, 158-163
 11. Záhumenský J., Neumannova H., Vojtěch J., Zmrhalová B., Šottner O., Mikysková I., Halaška M.: Sexuální násilí na ženách, Česko-Slovenská patologie a Soudní lékařství, 2010 Jul;55(3):40-2
 12. Záhumenský J., Zmrhalová B., Šottner O., Menzlová E., Vojtěch J., Mikysková I., Dvořák M., Halaška M.: Analýza souboru rodiček s Astma bronchiale, Česká gynekologie, 2010, Oct;75(5):439-42
 13. Záhumenský J.: Závažné porodnické poranění a anální inkontinence, Česká gynekologie, 2010 Aug;75(4):292-6
 14. Záhumenský J., Brtnická H., Brtnický T., Šottner O., Zmrhalová B., Halaška M.: Ruptury dělohy v těhotenství – kasuistiky, Česká gynekologie, 2010 Aug;75(4):309-11
 15. Záhumenský J., Menzlová E., Hermann H., Zmrhalová B., Šottner O., Vašíčka I., Halaška M.: Opoždění diagnózy HELLP syndromu, Vnitr Lek. 2011, Jan; 57(1):113-6
 16. Záhumenský J, Feldmár P, Kučera E, Zmrhal J, Gojiš O, Kosová T, Bendová M, Stejskal D.: Reprodukční funkce u žen po onkologické léčbě. Klin Onkol. 2012;25(3):173-7
 17. Záhumenský J, Kucera E, Kosová T, Zmrhal J, Stejskal M, Stejskal D.: Medicínské, právní a etické aspekty zachování fertility u onkologických pacientů. Ceska Gynekol. 2012 Apr;77(2):163-6. Czech
 18. Záhumenský J., Korbeľ M., Chovancová D., Kaščák P., Antibiotická liečba v pôrodníctve, Gynekológia pre prax, 2011, 9 (3), 138-142

Publikácie v indexovaných časopisoch, spoluautor

 1. Slezák P., Hubková B., Záhumenský J.: Profylaktická aplikácia polyvinylpyrolidon - jódu (Betadyne, supp. vag. EGIS) v gynekologickej praxi. Česká gynekologie, 59, 1994, č.1, s.15-17
 2. Kolařík D., Netíková I., Marinov I., Juliš I., Halaška M. jr., Rauš K., Driák D., Záhumenský J., Benková K., Halaška M.: Populace buněk karcinomu prsu a její změny v závislosti na protinádorové léčbě. Česká gynekologie, 71, 2006, č.1, str.43-60
 3. Hurt K., Šottner O., Záhumenský J., Halaška M., Krčmář M., Krajčová A.: Možné interakce hormonální antikonpcepce, Česká gynekologie, 71 (6), 2006, 499-501
 4. Krčmář M., Halaška M., Záhumenský J., Šottner O., Dvorská M., Halaška M., Krofta L, Švabík K: Přehled operačních technik užívaných ke korekci poruch statiky pánevního dna. Česká gynekologie, 71 (6), 2006, 464-469
 5. Krčmář M., Halaška M., Šottner O., Záhumenský J., Driák D., Otčenášek M., Martan A., Halaška M. J.: Možnosti využití ultrazvuku při diagnostice descenzu zadního kompartmentu ženského pánevního dna. Česká gynekologie, 71 (5), 2006, 398-403
 6. Binder T., Záhumenský J., Feldmár P., Dvorská M., Zmrhalová B.: Léčba poporodní anemie intravenozním preparátem třímocného železa, Česká gynekologie 2007, 72 (3), 169-71
 7. Hurt K., Šottner O., Záhumenský J., Halaška M., Krčmář M., Driák D., Zmrhalová B., Rakovičová I.: Cysty chorioidálního plexu a riziko trizomie 18. Modifikace ke vztahu k věku a markerům, Česká gynekologie, 72, 2007, No. 1.
 8. Holub M., Aster V., Roubalová K., Záhumenský J., Radina J.: Doporučený postup pro diagnostiku a terapii genitálního herpesu u žen., Česká gynekologie, 74, 2009 (4), 297-301
 9. Menzlová E., Záhumenský J., Kučera E.: Antibiotická profylaxe v porodnictví, Česká gynekologie, 122, 2013 (3), 295-301

Vyžiadané publikácie, komentáre a doporučené postupy

 1. Záhumenský J.: Aktuální přístup k léčbě infekce HIV v těhotenství. překlad a komentář k původnímu článku, Gynekologie po promoci, 1, 2005, s. 56-57
 2. Záhumenský J.: Novinky v diagnostice pohlavně přenosných nemocí a HIV. překlad a komentář k původnímu článku, Gynekologie po promoci, 4, 2005, s. 34
 3. Záhumenský J.: Jak postupovat u dalších těhotenství po závažném poranění hráze. překlad a komentář k původnímu článku, Gynekologie po promoci, 5, 2006, s. 40
 4. Záhumenský J.: Porodní poranění v souvislosti s porodnickými operacemi. Moderní gynekologie, 18, 3, 2009, s. 330-338
 5. Záhumenský J.: Materská mortalita – infekční příčiny. Moderní gynekologie, 19, 1, 2010, 49-55
 6. Záhumenský J., Mašata J.: Doporučený postup pro management herpes genitalis v graviditě. Schváleno výborem Sekce perinatální medicíny ČGPS a výborem České gynekologicko porodnické společnosti
 7. Měchurová A., Staňková M., Záhumenský J.: Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství – doporučený postup, První revize (HIV, HBsAg)v
 8. Záhumenský J., Kališ V.: Péče o ženy se závažným porodním poraněním - doporučený postup, Schváleno výborem Sekce perinatální medicíny ČGPS a výborem České gynekologicko porodnické společnosti
 9. Záhumenský J., Procházka M., Unzeitig V.: Dystokie ramének - doporučený postup, Schváleno výborem Sekce perinatální medicíny ČGPS a výborem České gynekologicko porodnické společnosti

Ďalšie pôvodné práce

 1. Záhumenský J., Krivoš V., Turanská M.: Náš príspevok k poznatkom o vírusovej etiológií prekanceróznych zmien krčka maternice, Prakt. gynekológia, 3, 1996, č. 1, s.32-36
 2. Záhumenský J., Kalužay J., Slezák P.: Medzinárodná počítačová sieť Internet a jej využitie v gynekológií a pôrodníctve, Prakt. gynekológia, 3, 1996, č.4, s.206-210
 3. Záhumenský J., Petrenko M., Tomeček J., Rozsypal H., Sehnal B., Halaška M.: Vedení porodu u HIV pozitivních žen na GPK FN Na Bulovce., Abstrakt, Praktická gynekologie, 5, 2004, s. 16
 4. Záhumenský J., Sehnal B., Tomeček J., Rozsypal H., Halaška M.: Metody asistované reprodukce u HIV pozitivních pacientů. Praktická gynekologie, 6, 2005, s. 15, abstrakt
 5. Zahumensky J., Sottner O., Krcmar M., Brtnicka H., Dvorska M., Masopustova Z., Kolarik D., Driak D., Halaska M.: Planned and unplanned pregnancy – comparison of a female sexuality and the course of a labour, J. of Maternal – Fetal & Neonatal Medicine, vol. 19, suppl.1, May 2006
 6. Záhumenský J., Zmrhalová B., Jilich D., Čihař M., Listerióza v těhotenství, Neonatologické listy 2008, 14 (2): 15-16
 7. Záhumenský J., Kučera E.: Cervicita, Česká Dermatovenerologie, 2011, 1 (2), s. 39-41
 8. Záhumenský J., Kučera E.: Vaginální záněty, Postgraduální Medicína 2012, 3, 238-241
 9. Sipinkova I., Zahumensky J.: Computer program for memory tests, Computer in Life Science Education 1992, 9 (2), 316-318
 10. Slezák P., Hubková B., Baloghová E., Záhumenský J.: Profylaktická aplikácia antibiotík v gynekologickej chirurgií, Gynekológ, 2, 1993, č. 3, s,123
 11. Slezák P., Sečkárová R., Záhumenský J.: Objektívny stav novorodenca po porode ako konečné zhodtenie funkcie placenty. Sborník: Placenta 1994, s. 92-95
 12. Slezák P., Demečko D., Hubková B., Záhumenský J.,: Aktuálnosť tuberkulózy v gynekológií a pôrodníctve, Praktická gynekológia, 2,1995, 152-155
 13. Slezák P., Hubková B., Demečko D., Táborský D., Záhumenský J.: Diagnostika a liečba intraepiteliálnych cervikálnych neoplázií pomocou slučkovej elektrochirurgickej excízie (LEEP), Praktická gynekologia 3, 1996, č.1, s.29-31
 14. Slezák P., Demečko D., Hubková B., Záhumenský J.: Ženská genitálna tuberkulóza. Praktická gynekológia, 4, 1997, č. 2, s.77-79
 15. Slezák P., Demečko D., Hubková B., Záhumenský J.: Konzervatívna a chirurgická liečba ženskej genitálnej tuberkulózy, Praktická gynekológia, 4, 1997, č.2, s. 85-86
 16. Táborský D., Baloghová E., Slezák P., Demečko D., Záhumenský J.: Tehotnosť a tuberkulóza - pohľad pôrodníka, Praktická gynekológia, 4, 1997, č.2, s. 91-92
 17. Slezák P., Záhumenský J.: Súčasné miesto vákuovej extrakcie plodu s prihliadnutím na použitie silikónového zvona. Slovenská gynekológia a pôrodníctvo 2000, 7, č.1
 18. Slezák P., Záhumenský J.: Rádiografická diagnostika endometriózy, význam HSG pre gynekologickú diagnostiku, Praktická gynekológia 2000;7;č.2,49-51
 19. Petrenko M., Záhumenský J., Tomeček J., Rozsypal H., Sehnal B.,: Gynekologicko porodnická péče o HIV pozitivní ženy v ČR., Abstrakt, Praktická gynekologie, 5, 2004, s. 16-17
 20. Sottner O., Zahumensky J., Krcmar M., Brtnicka H., Dvorska M., Masopustova Z., Kolarik D., Driak D., Hurt K., Halaska M.: Incidence of urinary incontinence and sexual dysfunction in the relation to pregnancy and labour, J. of Maternal – Fetal & Neonatal Medicine, vol. 19, suppl. 1, May 2006
 21. Brtnická H., Záhumenský J., Vobruba V.,: Vasa praevia rupta, porodnická katastrofa se šťastným koncem, Gynekologie po promoci, 3/2006, str. 46-47 (publikace získala cenu editora za nejlepší kasuistiku roku)
 22. Zmrhal J., Zmrhalová B., Záhumenský J., Inkontinence u žen nejen ve vyšším věku. Postgraduální medicina, 10, 2008, 752-759

Granty a výskumné zámery (člen riešiteľského teamu)

 • Multifaktoriální analýza vlivu prenatální péče, průběhu porodu a puerperia na poruchy sexuálního života a výskytu močové a anální inkontinence u primipar po porodu. Prospektivní, nerandomizovaná, deskriptivní studie. NR: 7848-3
 • Změny ve kvantitě a kvalitě proteinů extracelulární matrix sakrouterinních vazů u žen trpících prolapsem pánevních orgánů. NR: 9299-3
 • Operační řešení sestupu pánevních orgánů; srovnání klasických a moderních technik a změn kvality života pacientek po těchto výkonech. NR: 9309-3

Stav ku dňu 7.10.2013

Copyright © 2012 prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.
Zásady cookies