prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.
www.zahumensky.eu

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.

Kontakt

Adresa: prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.
II. Gynekologicko pôrodnícka klinika LFUK a UNB
Fakultná nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
821 06 Bratislava
Telefón: 02/48234349
Email: jozef.zahumensky@ru.unb.sk
Copyright © 2012 prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.
Zásady cookies